Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)
Số TK: 0109104188
Chủ TK: Trương Mỹ Linh
Chi nhánh Trần Não, Quận 2 Hồ Chí Minh (HCM)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ( Maritimebank )
Số TK: 042 01 01 491126 1
Chủ TK: Trương Mỹ Linh
Chi nhánh Quận 3 Hồ Chí Minh (HCM)

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
Số TK: 026 100345 4392
Chủ TK: Trương Mỹ Linh
Chi nhánh Quận 2 Hồ Chí Minh (HCM)

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triền (BIDV)
Số TK: 1661 000006 9595
Chủ TK: Trương Mỹ Linh
Chi nhánh Thủ Thiêm (HCM)

Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB)
Số TK: 0100100040887007
Chủ TK: Trương Mỹ Linh
Chi nhánh Hồ Chí Minh