Khay cầu Gỗ Trang Trí Sushi & Sashimi Nhật Bản – M06