PIRATE SHIP ( CƯỚP BIỂN )

kích thước: chiều dài thân thuyền ̣ không tính cột buồm trước

50, 70, 100 ( cm)