tranh logo đại bàng Mỹ

450.000 

kích thuoc:

Nhỏ: 30 x 30 x 2 (cm)

Lớn: 40 x 40 x 2 (cm)