Thanh gỗ để Rượu

120.000  110.000 

Cọng rượu (kệ rượu) sơn mài được làm từ gỗ, kết hợp kỹ thuật sơn mài độc đáo và bàn tay sáng tạo, nét khắc họa của người thợ thủ công vẽ nên để tạo ra thành phẩm độc đáo, đa dạng nhiều mẫu nhiều kiểu:

+ Cọng/ Thanh vẽ trang trí đồng quê dân dã

+ cọng/ Thanh vẽ trang trí lập thể

+ cọng/ Thanh vẽ trang trí kiểu Picasso

+ cọng / Thanh vẽ trang trí từ vỏ Trứng

+ cọng/ Thanh vẽ trang trí từ vỏ Ốc